Kompetencje trenerskie a jakość szkolenia

/

Trener biznesu szkolenia

Do połowy lat 80-tychy kadra menadżerska uczyła się niewiele już po ukończeniu studiów. Najważniejszym szkoleniem w firmie był kurs BHP. Przeżycia z takich szkoleń szybko zniechęcały wiele osób do kolejnych takich zdarzeń. Zmienił się jednak rynek i pojawiły się między innymi zagraniczne firmy z innym sposobem myślenia. Potrzeby pracowników stały się ważne, zaczęto myśleć o ich rozwoju. Szkolenie stało się elementem ważnym dla rozwoju firmy.

Dziś wiele osób pracujących w sektorze publicznym i prywatnym coraz częściej uważa koncepcję organizacji uczącej się za wzorzec struktury oraz zachowań organizacji XXI wieku. Jeden z głównych twórców koncepcji organizacji uczącej się Peter Senge twierdzi, że każda organizacja musi tworzyć swój własny wzorzec, by dobrze działać. Tylko aktywne osoby mają szansę na sukces, gdy kreują swój proces uczenia.

Organizacja ucząca się to rozwój kompetencji w ramach połączenia wiedzy i umiejętności od samych podstaw. Żeby zyskać nowe umiejętności oraz wiadomości wystarczy przeczytać książkę, artykuł w internecie, ale żeby potrafić to zastosować w działaniu i mieć odpowiednią ku temu motywację.

Coach biznesu

Trener szkoleniowiec to osoba, która kształtuje kompetencje, można czytać w literaturze jak zwiększyć skuteczność sprzedaży, ale to na warsztacie z trenerem będziemy stosować to wszystko w kontakcie z klientem.

 

Trener biznesu idzdoprzodu.pl

 

Kim jest idealny trener biznesu?

Jest to osoba, która ma pewne kompetencje merytoryczne oraz dydaktyczne na wysokim poziomie. Szkolenia z takim trenerem to doświadczenie rozwoju oraz przyjemność. Osiąga on zakładane cele, natomiast uczestnicy przekonują się do tej właśnie formy podnoszenia kwalifikacji. Trener idealny pasjonuje się tym co robi, lub pracować z ludźmi i cieszy go możliwość dzielenia się swoją wiedzą. Taki trener jest w stanie badać i wyczuwać potrzeby grupy. Dzięki temu rzeczywiście będzie wiedzieć jak proces uczenia się powinien przebiegać.

Organizacja pracy

Dobry trener biznesu

Ważnym kryterium oceny trenera jest jego specjalizacja. Są to trenerzy, którzy szkolą się w zakresie biznesu oraz kształtują kompetencje społeczne. Jeszcze inni pomagają budować kompetencje niezbędne w organizacjach pozarządowych. Trenerzy muszą się cały czas kształcić, ponieważ tylko w ten sposób będą w stanie poradzić sobie z tym by innych również kształcić.

Skąd wiedzieć, jakiego trenera wybrać?

Najlepiej będzie sprawdzić życiorys zawodowy. Należy patrzeć na wykształcenie, szkolenie podstawowe, kursy i treningi. Trener powinien cały czas szkolić i rozwijać swoje możliwości. Ważnym elementem będzie współpraca, w której wszystko będzie razem ustalane, dopasowywane. Reagowanie na różne sytuacje jest bardzo ważne.