TRENER BIZNESU, A PSYCHOLOG BIZNESU - KIM SĄ TE OSOBY?

/

Wiele osób zupełnie nie wiem kim jest trener biznesu i psycholog biznesu oraz na czym polegają ich usługi

Trener biznesu

Aby odpowiedzieć na to pytanie sięgnąć warto do historii tego pojęcia. W języku angielskim pojawiają się takie pojęcia jak coach czy coaching. Pierwotnie odnosiły się one do drużyny sportowej. Jest to relacja w charakterze nauczyciel – uczeń, gdzie nauczyciel to coach a uczeń sportowiec. Trener uczy osiągać sukcesy.

Zdając sobie sprawę z efektywności zastosowania tej formuły jeszcze w XX wieku zdecydowano się przygotować taką samą zasadę w zasadzie biznesu. W tej sytuacji pojawia się relację między trenerem i biznesmenem, a więc osoba sprawujące opiekę w zakresie prowadzenia biznesu w konkretnej firmie. Przeprowadzając analogię do trenera sportowego, trener biznesu pomoże osiągnąć sukcesy w biznesie dla biznesmena.

Coach biznesu = trener biznesu

Tak więc coach to znaczy inaczej trener biznesu.. Stosując klakę językową w naszym kraju niekiedy stosuje się także pojęcie biznes coaching albo coaching biznesowy. Chociaż prawidłowo po polsku będzie to trener biznesu. Zatem trener biznesu świadczy usługi pomagające osiągać cele biznesowe przez optymalizację następujących procesów.

Kim w takim razie jest psycholog biznesu?

Merytorycznie terminy trener biznesu oraz psycholog biznesu są do siebie podobne. Psycholog biznesu pomaga zastosować wiedzę z zakresu psychologii w biznesie, ponieważ psychologia jako nauka będzie miała w biznesie zastosowanie. Psychologia jest wykorzystywana w reklamie, public relations czy marketingu.

Nauczyciel biznesu

Wtedy będzie można mówić między innymi o tak zwanej psychologii reklamy, która pomaga zwiększyć efektywność działań reklamowych oraz marketingowych. W psychologii biznesu nie od dziś wiadomo, że na konsumenta i jego zachowania wpływ mają różnorakie emocje. To one razem z pewnymi bodźcami mogą decydować o naszym funkcjonowaniu. Liczą się wszystkie bodźce, które mają jakikolwiek wpływ na nas.

Różnica między trenerem biznesu, a psychologiem biznesu

Pojawia się pytanie w jakiej formie trener i psycholog biznesu świadczą swoje usługi. Najczęściej są to indywidualne zadania, w ramach których jest sesja pomiędzy trenerem a biznesmenem. Dla firm, świadczone są usługi grupowe i to one sprawdzają się najlepiej. Spotkania z trenerem i psychologiem biznesu mogą mieć także formę mieszaną a więc działanie w postaci łączenia sesji indywidualnych oraz szkoleń grupowych, w których uczestniczyć będzie więcej osób i wtedy wprowadzić będzie można inne formy współpracy.