Cechy profesjonalnego trenera biznesu - część trzecia

/

Podejście trenera biznesu

Dobry trener przede wszystkim musi być stanowczy. Często na różnorakich szkoleniach spotykamy się z sytuacją, gdzie w grupie jest taka osoba, której zachowanie będzie nie do przyjęcia. Taka osoba może być dominująca, agresywna, będzie się zachowywać niekorzystnie. Takie czynniki niestety przenoszą się na grupę i inni uczestnicy nie będą sobie radzić.

Dlatego właśnie tak bardzo ważny będzie świadomy trener, który będzie wiedział jak takie właśnie sytuacje się rozwiązuje. Krytykę ze strony uczestników taki trener również musi przyjąć. Nie powinien okazywać niechęci czy bronienia się w sytuacji, gdy coś jest nie tak sztuką będzie pokazanie błędu. Takie zachowanie trenera jest w stanie zbudować jego autorytet.

BĄDŹ AUTENTYCZNY

Dobry trener musi mieć pełno ekspresji w sobie i własną indywidualną siłę. Ważną rolę odgrywa tutaj mowa ciała, nad którą trzeba będzie pracować. Trener, który jest twardo stojący to człowiek, który będzie pokazywał zachowanie autentyczne.

"Trening trenera" czyli ciągłe dokształcanie

Profesjonalny trener doskonale wie, że to nie on ma być gwiazdą, ale to on odpowiada za to jaką osobą będzie ta, z którą będzie pracował. Dobry trener musi wiedzieć, że jeśli ktoś będzie odnosił sukces po jego przygotowaniu to będzie to również jego wielki sukces. Trzeba bowiem pamiętać, że taka osoba może nie będzie tak zauważana. Ale mimo tego rzeczywiście musi czuć, że to również jego sukces.

Firmowe szkolenie

Dobry trener jest to osoba, która szkoląc innych ma także świadomość, że nieustannie musi zwiększać swoją wiedzę. Niewątpliwie jest potrzeba samokształcenia oraz uczestnictwo w warsztatach i treningach. W kursach T for T jest to bardzo ważne i trzeba na tą kwestię zwracać uwagę. W czasie takich kursów będzie można nabywać pewne umiejętności, które mogą sprawiać, że dzięki temu również nasze możliwości będą większe, gdy chodzi o umiejętności warsztatowe. Równie cenne są także kursy specjalistyczne, które poszerzają wiedzę tematyczną szkoleniowców, dają możliwość szerszego spojrzenia na temat i wyspecjalizowanie się w konkretnej dziedzinie w jakiej będzie się działać.

Odpowiedzialność spoczywająca na trenerze biznesu

Uczenie innych to również duża odpowiedzialność i musi to wiedzieć dosłownie każdy trener oraz kandydat na trenera. Dlatego ucząc ludzi musimy mieć świadomość, że nasza wiedza na dany temat musi być również jak największa i potwierdzona doświadczeniem. W te sposób taka osoba będzie w stanie się skutecznie wykazać i będzie mogła szkolić innych.