Jak można odróżnić mówcę motywacyjnego od zwykłego coacha?

/

Choć coraz częściej możemy usłyszeć, że mówca motywacyjny staje się osobą wykonującą określony zawód, jego profesja jest w naszym kraju na tyle nowa, że wiele osób ma problem z odróżnieniem go od klasycznego coacha. Na szczęście, istnieje grupa kryteriów, które powinny ułatwić nam to zadanie. Na pierwszy plan wysuwa się liczba klientów, coach najczęściej pracuje bowiem jedynie z jedną osobą. Nieco rzadziej podejmuje się opieki nad dwoma osobami, a już wyjątkowo rzadko – nad całym zespołem, choć i ten może liczyć sobie maksymalnie kilkanaście osób.

Cechy mówcy motywacyjnego

Tymczasem mówca motywacyjny oczekuje jak największego audytorium i czasem okazuje się, że nawet sala wykładowa nie jest w stanie spełnić jego oczekiwań w tym zakresie. Kolejnym kryterium odróżniającym obie profesje jest tak zwana liryka zwrotu do adresata, coach bowiem przechodzi na „ty” jedynie wówczas, gdy takie są ustalenia, do których doszło pomiędzy nim oraz jego klientem. Mówca motywacyjny nie przejmuje się tego rodzaju ograniczeniem i od razu przyjmuje tę formę. Nie dzieje się tak zresztą wcale przez przypadek, mamy bowiem do czynienia ze sprawdzonym sposobem na stworzenie pozorów bliskości. Kolejnym kryterium, które może początkowo brzmieć dość tajemniczo, jest źródło znajdowania potrzeb. Coach jest osobą, która potrzeb tych szuka w kliencie. Dopytuje się, jakie są jego oczekiwania i cele, a następnie pomaga mu w ich osiąganiu.

Zawód mówca

Praca mówcy motywacyjnego bazuje na innym założeniu, ten bowiem wie już wszystko za klienta i sam podpowiada mu, jakie rozwiązania będą dla niego najlepsze. Ciekawe rozróżnienie dotyczy też książek, często możemy więc usłyszeć, że o ile coach czyta książki, o tyle mówca motywacyjny jest tą osobą, która odpowiada za ich pisanie. Oczywiście, mamy do czynienia z pewnym uproszczeniem, niejeden polski coach napisał bowiem wartościową książkę, a mówcy motywacyjni starają się być na bieżąco z tym, co ukazuje się na branżowym rynku wydawniczym.

Wizerunek mówcy motywacyjnego a coacha

Być może najważniejsza z różnic związana jest z tym, że mówcy motywacyjni starają się sprzedać pewien wizerunek. Opowiadają więc o osobach, którym udało się przezwyciężyć kryzys i często nie stronią wcale od przekazywania informacji na temat własnych doświadczeń w tym zakresie. Może być to wyjątkowo motywujące, choć należy uważać, efekt przestaje być bowiem zauważalny, gdy historie te wywołują u słuchacza obniżenie samooceny. Mówcy motywacyjni są tez często określani mianem osób, które promują przede wszystkim siebie. Tymczasem coach, nawet bardzo dobry, nie jest zwykle rozpoznawalny.